Warszawa - plan miasta, Gł. Inż. W.H. Lindleya, 1888 r.

Plan miasta Warszawy, ПЛАНЪ ГОРОДА ВАРШАВЫ… pomiar wykonany pod kierunkiem Glównego Inzyniera W.H. Lindleya. Plan Warszawy w skali 1:16800 sporzadzony w czerwcu 1888, dopelniony w 1896 (wyd. III). Plan sygnowany przez Naczelnika Wydzialu Pomiarów Zarzadu Budowy Kanalizacji i Wodociagów - inzyniera H. Lichtweissa.
Cena 38,00 zł

1-12 of 12 Items